Trainingsaanbod

Vergroot je bestuurlijke verbindingskracht

Als bestuurder functioneer je in verschillende krachtenvelden. In die kleinere en grotere arena’s sta je ergens voor. Hoe je er dan letterlijk bij staat, bepaalt voor een belangrijk deel je impact, geloofwaardig en verbindingskracht. Houding, stem en gezicht hebben daarbij meer invloed dan je in eerste instantie zou denken. Wijs biedt je handvatten om meer vorm te geven aan waar je voor staat, waar je van bent en wie je bent. Daarmee win je aan zeggingskracht, invloed en geloofwaardigheid.

Je toon, timing, blik of houding kunnen het verschil maken tussen goed of slecht op camera overkomen. Tussen succes of falen. Tussen draagvlak of weerstand. Tussen duidelijk zijn of dwingend. Tussen net niet handig reageren bij de Raad of ze juist mild stemmen. Tussen die ene belangengroep méé of tegen je krijgen. Tussen in het zadel blijven of net de bocht uit vliegen.

Josanne-Andre_Advocatuur_Wijs

"We zijn eigenlijk gewoon bestuurlijke artiesten en performers. Gek dat daar zo weinig aandacht voor is. Heel goed om bij die kant van mezelf eens wat meer stil te staan."

Hoe is jouw verbale en non-verbale impact?

Wijs helpt om je non-verbale mogelijkheden voluit te benutten. Na ons programma weet je precies wat je uitstraalt en hoe je overkomt op publiek, verbaal en non-verbaal. Door inzicht in hoe dit bij jou werkt, neemt de flexibiliteit van je stijlen toe. Je blijft beter in verbinding met waar je voor staat als mens en bestuurder en daardoor ook met anderen.

Vergroot je succes als bestuurder en verbinder

Wie grip heeft op de eigen stem en lichaamstaal, kan in alle gevallen congruent communiceren en verbinden. Ook als het spannend wordt. Goede onderlinge communicatie – met raad, ambtenaren en burgers - voorkomt onnodige misverstanden, blunders, conflicten en reputatieschade.  En het vergroot de geloofwaardigheid, daadkracht en positieve impact. Juist nu, met de verkiezingen van 2022 in beeld, betekent investeren in je non-verbale communicatie, investeren in je succes als bestuurder en verbinder.

BEKIJK HET AANBOD

Jaarprogramma voor wethouders

Vergroot je impact - versterk je bestuurlijke performance en communicatie.

Concrete handvatten, adviezen en inzichten. Direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk van de wethouder. Onderling afstemmen en kunnen klankborden onder professionele begeleiding,

Open inschrijving
vol = vol

6 dagen - inclusief lunch

Trainers: Josanne & André + gastsprekers

KOSTEN: € op aanvraag

Intensief individueel
traject - bestuurders

Grote stappen maken in ontspannen en authentiek spreken afgestemd op je publiek en de situatie. Ontwikkelen in je persoonlijk leiderschap.  

Live individueel

3 dagdelen - 3,5 uur

Social styles assesment

Kosten: € 1995,-

NEEM CONTACT OP VOOR AANGEPAST PROGRAMMA OP MAAT

Colleges en raden - Voor een sterk college in 2022

Een goede samenwerking binnen het college is een onmisbare basis om resultaten te behalen.

Live Training

Op locatie

Trainer: Josanne

Programma in overleg

Kosten: op aanvraag

TOP