Intensief individueel
De verdieping

Na het doorlopen van de intensief individueel traject mag je instappen in de Verdieping. Deze is gericht op verankeren van alle vaardigheden uit het intensief indivueel traject. Bewustwording en vaardigheden op gebied van (non-verbale) communicatie zijn geen snelle sprint maar vragen tijd en aandacht om te verankeren.

Inhoud:

6 x 2 uur of 4 x 3 uur individuele begeleiding binnen een half jaar.
Onbeperkt Q&A in dat half jaar.

Half jaar begeleiding wordt ingevuld aan de hand van de individuele behoefte en vraag. Aan het einde van het intensief individueel traject kijken we samen wat de beste opties zijn.

Mensen die u voorgingen kozen voor:

  • Voorbereiden belangrijke pitch, vergadering of presentatie, zodat deze niet goed maar voortreffelijk is.
  • Coaching on the job tijdens een lezing, film-, vlog-, podcastopname.
  • Je kleding als onderdeel van je performance - individueel advies en concrete tips van een expert.
  • De kracht van storytelling.
  • Herhaling en verdieping persoonlijke vaardigheden:
    stem, intonatie, articulatie, mimiek, houding en adem.
  • Kernachtig formuleren - blijf bij je kernboodschap.
  • Mediabenadering - omgaan met pers.

 

 

Resultaten:

Na de verdieping:
• Zijn je vaardigheden als spreker verankert.
• Kan je deze vaardigheden breed en optimaal inzetten tijdens verschillende situaties.
• Kan je je non-verbale communicatie bewust en authentiek gebruiken om je doel te behalen.
• Ben je in staat je resultaten langdurig vol te houden.

TOP