PERSBERICHT

Stemspraakexpert Josanne Toussaint coacht leidinggevenden en ondernemers op hun performance

“Goede verstaanbaarheid en sprekende mimiek zijn een must”

EINDHOVEN – Door de coronacrisis staan banen op de tocht. “Bestuurders, leidinggevenden en ondernemers zullen zich als professional goed moeten weten te profileren”, zegt stemspraakexpert Josanne Toussaint. “Toch hebben mensen vaak weinig aandacht voor hoe ze klinken, spreken, staan, ademen en bewegen.” Om publiek in een vergadering, online overleg of presentatie ademloos aan je lippen te laten hangen en te overtuigen, zijn andere tactieken nodig. “Goede verstaanbaarheid en sprekende mimiek zijn een must.”

Sinds de lockdown heeft iedere professional te maken gekregen met de digitale manier van communiceren. “Alle vergaderingen, overleggen en salesgesprekken die je online voert, zijn bepalend voor jouw baan”, stelt Toussaint. “Je wilt natuurlijk graag dat jouw stem, spraak en lichaamstaal congruent zijn met je boodschap. Maar de realiteit is vaak weerbarstiger; wat je ook doet, je bereikt je gesprekspartner niet of jouw boodschap komt niet (voldoende) over.”

Timing, toon, blik en houding
Vanuit haar ervaring als stemspraakcoach ziet Toussaint dit geregeld. “Bestuurders zijn zich niet altijd bewust hoe zij overkomen. Dat is zonde en onnodig. Je toon, je timing, je blik of houding kunnen het verschil betekenen tussen goed of slecht overkomen. Tussen succes of falen, tussen draagvlak of weerstand, tussen duidelijk zijn of dwingend. Tussen net niet handig reageren in een vergadering of je luisteraar juist mild stemmen.”

Actieve lippen
Toussaint geeft een tip: “Als je met actieve lippen spreekt, ben je niet alleen beter verstaanbaar, je laat automatisch meer mimiek zien in je gezicht. Goede verstaanbaarheid en sprekende mimiek zorgen dat je publiek makkelijker geboeid blijft.” Met een glimlach besluit zij: “Het begint allemaal bij het bewustzijn: wat doe je nu, wat kun je hiervan leren? En weten hoe je hier grip op krijgt.”

Voor meer informatie: www.instituutwijs.nl

Noot voor de redactie/niet voor publicatie:

Voor een interview kun je rechtstreeks contact opnemen met Josanne Toussaint van Instituut Wijs, via +31 (0)40 200 18 71 of via josanne@instituutwijs.nl

IN BEELD

Download onze rechtenvrije beelden

TOP